Advies en begeleiding inzake arbeidsrecht

Arbeidsrecht als expertise

Luc Houten Advocaat Arbeidsrecht, gevestigd in Apeldoorn, is volledig gespecialiseerd in arbeidsrecht voor bedrijven en werknemers. Advies en begeleiding op het gebied van Personeel & Organisatie, vindt plaats op zowel preventief als strategisch niveau, en omvat de volgende terreinen:

  • opstellen en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
  • concurrentiebedingen;
  • opbouwen van dossiers betreffende de disfunctionerende werknemer;
  • collectieve en individuele ontslagzaken en daarmee verband houdende financiële voorwaarden;
  • flexibele arbeidsrelaties en detacheringen;
  • problematiek betreffende de zieke werknemer;
  • CAO en het Medezeggenschapsrecht;
  • reorganisaties;
  • opstellen Sociale Plannen;
  • en alle voorkomende vraagstukken betreffende de arbeidsovereenkomst.